Đam mê pha chế cafe

Là người xin ra và lơn lên ở khu vực Tây Nguyên xứ sở cafe, tôi luôn mang trong mình niêm đam mê pha chế cafe mãnh liệt nhất